EU:n aluekehitysrahaston hanke 2018 « Takaisin

Farmatools Oy on saanut Euroopan Unionin aluekehitysrahastolta tukea Farmahubi-palvelun tuottamiseksi. Farmahubi-palvelu tulee lisäämään apteekkien ja lääkeyritysten sähköistä vuorovaikutusta ja helpottaa oleellisen tiedon löytämistä informaatiotulvasta. Hanke on nimeltään "Farmahubi-tiedotejärjestelmä apteekeille ja lääkeyrityksille". Päätös hankkeen hyväksymisestä valtionavustuksen piiriin on saatu Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 22.11.2018.


Palvelun tekninen toteutus: