Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 « Takaisin

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen avustusta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028 annetun lain (758/2021) nojalla. Hanke ajoittuu ajanjaksolle 1.1.22023-31.5.2025. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia palveluita Farmaportti-palveluun ja kehittää nykyinen verkkosivusto vastaamaan tämän hetken vaatimuksia.


Palvelun tekninen toteutus: